ref1.gif

Når man ser den ferdige pipen, er det lett å glemme håndtverket som ligger bak. Det har vårt en del timer arbeid å bygge denne pipen opp fra grunnen av, men som man kan se, er det absolutt verdt det. 

Pipen ikke bare ser mye bedre ut, men har fortsatt samme funksjonalitet.

ref2.gifNoen ganger må man bare holde ut å jobbe ute, og selv om solen går ned, er det arbeid som kan gjøres. Bildet taler vel for seg selv, og vitner om vår arbeidsinnsats. Men til gjengjeld blir vi belønnet med slike vakre solnedganger på jobben.

ref3.jpg

Etter noen oppdrag er det godt å kunne stille seg opp og nyte verket. Ekte håndtverk kommer innenfra. Hver og en av naglene i døren er satt der for hånd.

Slike ting kan ikke lages av maskiner på verksted. Det krever en håndtverker på stedet.